VII BWA "Antropolog na dźwiękowym tropie"

VII Bystrzańskie Warsztaty Antropologiczne

Antropolog na dźwiękowym tropie

3-5 listopada 2017 r. 

Hel

Centrum Nauk o Człowieku


Wysyłamy sygnał zwiastujący kolejne spotkanie w ramach BWA (w Helu!). Zapraszamy do zabrania głosu oraz udziału w meta-dyscyplinarnej orkiestrze podejmującej tym razem temat dźwięku i muzyki w kulturze. Interesują nas kulturowe formy i rejestry ich funkcjonowania. Człowiek jako odbiorca oraz wytwórca dźwięków i muzyki. Kulturowy transformator dźwiękowego pejzażu. Chcemy przedyskutować/ posłuchać/ przyjrzeć się – używając antropologicznego instrumentarium – sferze związanej z dźwiękiem i muzyką w krzyżujących się wielogłosowo, dyscyplinarnie, polifonicznie aspektach: recepcji i tworzenia muzyki, fonosfery, audiosfery miasta lub łąki, soundscapes, akustyki, akuzmatyki, fenomenologii słuchania... w codzienności i poza nią, w rozmaitych tonacjach czasu i przestrzeni. Pragniemy zaaranżować scenę dla refleksji o sposobach słuchania i funkcjonowania muzyki, jej nagrywania, przechowywania,  dystrybucji, jej gatunkach, rodzajach i odmianach; muzyki związanej z tożsamością, społecznością, tradycją i buntem, kulturą materialną (na przykład ubiorem), koncertem, festiwalem, performansem, transem, teledyskiem lub modlitwą. Ponadto mile widziane/ słyszane będą interpretacyjne pasaże, etiudy, improwizacje na temat tekstów piosenek, zjawisk muzycznej popkultury, eksperymentu, analiz field recording, obszarów interferencji słowa, dźwięku i obrazu; muzyczności poezji, rytmu prozy, ceremonii etc.

Tym razem zapuszczamy sondę w odmęty i w krystalicznie wody sonorystycznych wymiarów kultury. Dostrajamy antropologiczne/ filozoficzne/ naukowe (nawet) kategorie do sfery audialnej objawiającej się w kulturze w niezliczonej gamie kontekstów. Wykonawczych, komercyjnych – od baroku do punk rocka, od średniowiecza do półwiecza najsłynniejszej płyty Beatlesów, od dyskoteki do dyskontu, od Leśmiana do Baumana, od Italii do disco, daleko, gdzie indziej i blisko, od partytury do afterparty...
Reasumując, uprzejmie zapraszamy wszystkich, którzy chcą „coś” ciekawego opowiedzieć na temat dźwięków i muzyki w relacji do: ciszy, hałasu, pamięci, miejsca, ulicy, dzielnicy, artysty, fana, melomana; w relacji do miłości, propagandy, buntu, nieskończoności, edukacji, literatury, słowa, rozrywki, komunikacji, ptaków, pracy, tańca i różańca... Tonacje osobiste i wspólnotowe, molowe i durowe, ipody, kadencje, śpiewy i ruchy społeczne, akustyka, instrumenty, ambient i środki odurzające... so Let's go to Hel.

Zgłoszenia zawierające tytuł oraz streszczenie referatów prosimy wysyłać do 30 września 2017 r. na adres kontakt@centrumnaukoczlowieku.pl. 


Opłata konferencyjna wynosi 75 zł. i pokrywa koszty dwóch noclegów.


Organizatorzy

mgr Kamila Biedrońska
dr Krystian Darmach (sekretarz)
mgr Beata Kopacka
mgr Andrzej Malik
mgr Łukasz Sochacki
dr Łukasz Stypuła
lic. Jan Szpilka

PROGRAM


VII Bystrzańskie Warsztaty Antropologiczne
Antropolog na dźwiękowym tropie
3-5.11.2017 | Hel
Centrum Nauk o Człowieku
PROGRAM
Piątek | 3.11.2017
Uwertura | 12:00-15:00
Filip Szałasek (UG) | Od Renesansu do Relaxio
Alicja Soćko­-Mucha, Filip Wróblewski | O czym milczą etnograficzne nagrania?
Michał Żerkowski (UŁ) | Interpasywność doświadczenia muzycznego
Praktykowanie dźwięku | 16:00
Agata Stanisz (UAM) | Antropologiczne ucho, czyli warsztaty fieldrecordingowe
Sobota | 4.11.2017
Polifonia | 9:00­–12:00
Krystian Darmach (UŁ, CNC) | W drodze. Od dźwięku do muzyki
Marcin Jarząbek (UJ) | «Tupot białych mew», czyli symboliczny interakcjonizm, kabaret i społeczne budowanie znaczeń muzyki
Małgorzata Litwinowicz-Droździel (UW) | Partytury i obrazy. Literatura XIX wieku wobec przemian medialnych
Musica sacra | 12:30–15:30
Łukasz Sochacki (UJ, CNC) | Od Homera do Rapera
Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz (UG) | Do tańca i do różańca. O osobliwościach mariażu popkultury i religijności na muzycznym przykładzie
Łukasz Stypuła (Paideia, CNC) | „Śpiewajcie Mu, wychwalajcie Go muzyką, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda”, czyli dlaczego chasydzi tańczą? 
Audiofile | 17:00–20:00 
Kamila Biedrońska (UJ, CNC) | Eugeniusz Rudnik i jego reżyseria dźwięku: ścinki, collage, mikrostruktura
Michał Kurcwald (UJ) | W cieniu czy na piedestale? DJ ery post-rave
Agnieszka Krawczyk (UJ) | Opowieść o pewnej orkiestrze
Jan Barański (Ignatianum) | Twórczość legendarnego zespołu disco polo Boys jako materiał antropologiczny
Niedziela | 5.11.2017
Przemilczenia | 10:00–15:00
Małgorzata Roeske (UJ) | Fonosfera lęku. Współczesna estetyka grozy na przykładzie amatorskich materiałów wideo
Jan Szpilka (UW, CNC) | Wypełnić czymś musimy tą ciszę. Wielki testament Pata the Bunny’ego
Andrzej Malik (CNC) | Wśród elektrycznych bębnów – wokół muzyki „psytrance”
Małgorzata Dubasiewicz (UG) | Między dźwiękiem a ciszą - śmierć