Opłaty

Opłata konferencyjna wynosi 70 zł. i pokrywa koszty dwóch noclegów.

Opłatę prosimy wnieść do dn. 7 maja 2019 r.

Stowarzyszenie "Centrum Nauk o Człowieku"ul. Reduta 46/1631-421 Kraków

nr konta bankowego: 91 1140 2004 0000 3502 7692 7757

tytuł przelewu: CELE STATUTOWE - X BWA KONFERENCJA