IX BWA "Księga gór"

IX Bystrzańskie Warsztaty Antropologiczne

Księga gór

26-28 października 2018 r.

Lanckorona

Centrum Nauk o Człowieku

Film "Krzyk kamienia" Herzoga zakorzeniony jest w prawdziwych wydarzeniach. Akcja krąży wokół rywalizacji dwóch bohaterów chcących wspiąć się na szczyt Cerro Torre w Patagonii. Martin - dwukrotny mistrz świata w wspinaczce sportowej - i Roccia - mistrz alpinizmu - podejmują wyzwanie rzucone przez górę (czy też przez samych siebie). Martin mówi: „wspinam się na wszystko, co ma czteromilimetrowe występy w skale”, Roccia - „szczyt Cerro Torre to igła, która ma 2 tysiące metrów, ta góra kryje w sobie wiele niespodzianek, uważam ją za najtrudniejszy do zdobycia szczyt na świecie”. W ostatnich minutach filmu, kiedy akcja dosłownie sięga szczytu, reporter Ivan śledzący na żywo transmisję ze wspinaczki wygłasza krótki monolog: „To naprawdę głupie. Pierwszy raz w życiu zastanawiam się, dlaczego człowiek wchodzi na szczyt góry, jakby życie w dolinie nie było wystarczająco trudne.”

Niesłabnąca fascynacja górami dająca się śledzić od prehistorycznych malowideł naskalnych po współczesne mordercze wyprawy na najtrudniejsze szczyty czyni z nich fenomenalne pole etnograficznych/antropologicznych dociekań. Pojęciowe siatki i mnogość używanych języków stwarzają nieskończoną liczbę opisów i możliwości poznania. Nawarstwiające się górskie opowieści malarza, reżysera, fotografa, naukowca, literata, alpinisty czy tubylca wytwarzają wielowątkowe znaczenie. Góry zdają się wieść podwójne życie: z jednej strony historyczne, polityczne i naukowe konteksty oplatają je w czasową i przestrzenną realność; z drugiej oderwane od swej fizyczności wkraczają w rejony wyobrażeń religijnych i mitycznych.
Kolejne IX Bystrzańskie Warsztaty Antropologiczne (tym razem w Zawoi, u stóp Babiej Góry !!) będą okazją do przyjrzenia się górom i ich wieloznaczności: realnym, metaforycznym i symbolicznym wymiarom. Góry jako twór czysto fizyczny, geologiczny, przestrzennie określony i nazwany. Góra rozumiana jako pojęcie interpretacyjne, kategoria porządkująca postrzeganie i doświadczenie - konstrukcja kulturowa i przestrzeń znaczeń.
Potraktujmy góry jako pytanie i wyzwanie dla naszego myślenia, jako „posłannictwo jakiejś transcendencji”.
Do wzięcia udziału w konferencji ponownie zapraszamy osoby, które chcą podzielić się: własnymi pomysłami i wątpliwościami; wrażeniami i krytycznymi uwagami z przeczytanych książek; relacjami z prowadzonych badań terenowych; ale także komunikatami, posterami i naturalnie referatami konferencyjnymi nawiązującymi do – wyżej zarysowanego – przedmiotu refleksji.
 • Opłata 120,00 zł.
  • Propozycję wystąpień prosimy wysłać poprzez formularz [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJnivUDcvHsl35v7WO_I4---PS1x92lsd1U3O44EqERV8adQ/viewform] do dn. 30.09.2018 r.
  • Nadesłane referaty prokonferencyjne ukażą się drukiem w recenzowanej monografii albo czasopiśmie naukowy.
   • Organizatorzy zastrzegają sobie prace redakcyjne nad nadesłanymi tekstami.
  • Serdecznie zapraszamy do udziału w Bystrzańskich Warsztatach Antropologicznych bez referatu. W takim przypadku prosimy o wypełnienie zgłoszenia bez podawania tytułu i streszczenia wystąpienia.
  • Harmonogram
   • Termin przyjmowania zgłoszeń udziału (z referatem lub bez niego) upływa dn. 30.09.2018 r.
   • Informacja o przyjęciu referatu zostanie wysłana dn. 5.10.2018 r.
   • Termin wnoszenia opłat za udział w BWA mija dn. 10.10.2018 r.
   • Program zostanie ogłoszony dn. 14.10.2018 r.
   • Termin przyjmowania artykuł do publikacji pokonferencyjnej upływa dn. 31.12.2018 r.
  • Wszystkie inne niezbędne informację znajdują się na stronie http://warsztaty.centrumnaukoczlowieku.pl/ oraz na https://www.facebook.com/events/255895261903617/


  Organizatorzy:
  mgr Kamila Biedrońska
  dr Krystian Darmach
  mgr Beata Sochacka (sekretarz konferencji)
  mgr Andrzej Malik
  dr Łukasz Sochacki
  dr Łukasz Stypuła
  mgr Jan Szpilka

  Program

  Piątek | 26.10.2018

  15:00-15:15 |Rozpoczęcie IX BWA

  15:15-16:00 | BEATA SOCHACKA: Wędrówka do źródeł, duch na skale, jaskinia zapomnianych snów
  16:00-16:45 | ŁUKASZ STYPUŁA: Moria – wzgórze próby
  17:00-17:45 | OSKAR KRASOŃ: Święta góra Ormian – Ararat i nadane mu znaczenia
  17:45-18:30 | ŁUKASZ SOCHACKI: Góra Eryks. Transformacje sacrum
  19:00-19:45 | KRYSTIAN DARMACH: Zza chmur prześwitują absurdu szczyty. Krótka wędrówka posępnymi dolinami biurokracji, czyli prolegomena do art. 2

  Sobota | 27.10.2018

  10:00­-10:45 | KAMILA BIEDROŃSKA: Zew włóczęgi: jak myślenie połączone jest z chodzeniem?
  10:45-11:30 | TOMASZ GOGOLEWSKI: Modele modernistycznej temporalności w „Czarodziejskiej Górze” Tomasza Manna
  11:45-12:30 | AGNIESZKA BEDNAREK-BOHDZIEWICZ: Góra rozczarowań. Kilka refleksji wokół wiersza „Jak było” Czesława Miłosza
  12:30-13:15 | MAŁGORZATA ROESKE:„You can talk to God and listen to the casual reply”.Obraz gór w amerykańskiej muzyce folk

  13:15-16:15 | Przerwa

  16:15-17:00 | ELŻBIETA JODŁOWSKA, MIROSŁAW MĄKA: Obecność „trzeciego”. Refleksja antropologa dotkniętego chorobą wysokościową
  17:00-17:45 | JAN SZPILKA: Na szczyt nie dotarli. Góra porażek
  18:00-18:45 | JANUSZ BOHDZIEWICZ: Głębia gór, czyli o schodzeniu

  Niedziela | 28.10.2018

  10:00-10:45 | MICHAŁ ŻERKOWSKI: Chambri i górale z Sepiku. Przyczynek do refutacji etnografii Margaret Mead
  10:45-11:30 | KATARZYNA WASIAK: Otoczeni Boszniacy, czyli przekleństwo gór
  11:45-12:30 | HELENA URBAŃCZYK: Korona stworzenia na Koronie Ziemi – historia trudnej relacji. Próba antropologicznej analizy zjawiska komercjalizacji przestrzeni górskiej w perspektywie historycznej
  12:30-13:15 |HUBERT MRACIELNIK-GĄSIENICA: Między dumą a ekonomią. Współczesny obraz Podhala okiem tubylca

  13:15-16:15  Przerwa

  16:15-17:00 | DARIUSZ NIKIEL: Pamięć pacyfikacji wsi Waksmund i Ochotnica. Dyskusje wojennej przeszłości
  17:00-17:45 | KAJA KAJDER: Ślady przeszłości na górskich ścieżkach edukacyjnych. Przykład Ochotnicy Górnej.
  18:00-18:45 | ANDRZEJ MALIK: Czy Roger Caillois oszalał? Antropologia minerałów.

  18:40-19:00 |Zakończenie IX BWA