I BWA "stare/nowe tematy"

Idea I BWA "stare/nowe tematy"

Bystra (k. Bielska-Białej)

21-23 listopada 2014 r.

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ


Jedna z najbardziej lakonicznych definicji etnologii głosi, że jest to nauka „o tym, co dzieli i co łączy ludzi różnych kultur, różnych społeczeństw, różnych epok”. Skrapla się w niej charakterystyczna dla antropologicznego spojrzenia dwubiegunowość: jednoczesne nastawienie na to, co archaiczne, na struktury długiego trwania i na to, co współczesne. Pod gruntem zmieniającej się kultury, w jej głębokich pokładach, skrywają się odwieczne mitologiczne wątki i symboliczne struktury. Stare/nowe tematy to hasło wywoławcze i – zarazem – temat konferencji prowokujące do patrzenia na współczesną kulturę jako obszar kontynuacji (odnawiania, przekształcania) znaczeń, spojrzenia nie tracącego przy tym wrażliwości na to, co etnograficznie i historycznie zmienne; poszukiwania w „nowych” tematach badawczych (tj. internet, komiks, film, kibice futbolu, zoo, bikepolo, wizualność itd.) starych wątków, a w „starych” tematach antycypacji współczesnych pytań. Innymi słowy zapraszamy do poszukiwania starych tematów w nowej „skórze”, przywołania zapominanych, lecz wartych nadal uwagi problemów; wskazania tematów niemodnych, wstydliwych, odradzanych – w nawiązaniu do Jana S. Bystronia; ale także zinterpretowania tematu konferencji w rozumieniu wyżej niewymienionym.

Organizatorzy niniejszego przedsięwzięcia pragną zrezygnować z dominującej współcześnie formuły konferencyjnej, mającej – na ogół – na celu zwiększenie objętości życiorysu, zdobycia punktów do stypendium czy wpisu do indeksu, na rzecz idei „warsztatów twórczych”. Do wzięcia udziału w Starych/nowych tematach zapraszamy osoby, które chcą podzielić się: własnymi pomysłami/ wątpliwościami; wrażeniami i krytycznymi uwagami z przeczytanych książek; relacjami z prowadzonych badań terenowych; ale także – co oczywiste w takich razach – komunikatami, posterami i referatami konferencyjnymi. W kwestii doboru tematu mniej liczy się dla nas „materia” wystąpień, a bardziej – wyżej zarysowana – postawa wobec przedmiotu refleksji.
Stare/nowe tematy organizujemy przede wszystkim z myślą o studentach i doktorantach Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, do nich też w pierwszej kolejności wysyłamy niniejsze zaproszenie.

Każdy Uczestnik wygłaszający referat (i in.) ma do dyspozycji do 30 min.
Opłata konferencyjna wynosi 35 złotych.

Zgłoszenia przy użyciu formularza zgłoszeniowego wystąpień prosimy wysłać na adres beata.kopacka@uj.edu.p lub l.sochacki@uj.edu.pl do dnia 31 października 2014 r., w tytule mejla wpisując „Stare/nowe tematy”

Organizatorzy:
dr hab. Dariusz Czaja (opieka merytoryczna)
mgr Beata Kopacka
mgr Łukasz SochackiProgram

21.11.2014 (piątek)

15.00-15.30 | otwarcie konferencji | Łukasz Sochacki, Antropologia kultury w Polsce – 3rd generation
15.30-17.00
Marta Raczyńska | Widokówka z „nie-miejsca”, historie z poddasza i inne tropy przeszłości
Joanna Pieńkosz | Widokówka z „nie-miejsca”, historie z poddasza i inne tropy przeszłości
Małgorzata Roeske | Widokówka z „nie-miejsca”, historie z poddasza i inne tropy przeszłości
17.00-17.30 | dyskusja

22.11.2014 (sobota)

10.00-11.00
Andrzej Malik | Odmienne stany świadomości - od szamańskiej ekstazy po tripowanie
Anna Filimowska | Jak orgazm wkradł się na salony zbawienia- czyli o erotycznych aspektach współczesnej soteriologii
11.00-11.30 | dyskusja
11.30-13.00
Magdalena Zych | Przywiązani do ziemi
Alicja Soćko-Mucha | Kultura ludowa śmiechu dzisiaj?
Agnieszka Krawczyk | Badania, które mi odradzano: współczesne obrzędy przejścia – studium przypadku
13.00-13.30 | dyskusja
14.30-16.00 | przerwa obiadowa
16.00-18.00
Kamila Biedrońska | Palimpsest płaszowski: 1944 – obóz koncentracyjny „Płaszów” - zielona plama na mapie Krakowa
Aleksandra Janus | "Śmierć w muzuem". Reprezentacje historii w polskich muzeach historycznych
Magdalena Rawłów | Śmierć w Europie. Holandia
Hubert Francuz | Prace nietypowe. Zdjęcia do dokumentów
18.00-18.40 – dyskusja

23.11.214 (niedziela)

10.00-11.30
Łukasz Stypuła | „I powstał Kain na Abla brata swego” – średniowieczna interpretacja biblijnego pierwszego zabójstwa
Łukasz Sochacki | „Naukowiec jak malowany”. Uwagi o micie i komiksie
Beata Kopacka | ZOO w sieci spojrzeń
11.30-12.00 | dyskusja
12.00-14.00 | warsztaty antropologiczne
14.00 | zakończenie konferencji